Urządzenia do rozlewu wody:

- dystrybutory schładzające i podgrzewające do rozlewu wody w butlach pięciogalonowych

- misy ceramiczne do rozlewu wody z butli pięciogalonowych

- pompki do rozlewu wody z butli pięciogalonowych

- stojaki pod butle pięciogalonowe

- regały pod butle pięciogalonowe