Eldo Sp.J. świadczy szeroko rozumiane usługi magazynowe z wykorzystaniem profesjonalnie przygotowanych nowoczesnych obiektów spełniających najwyższe wymagania sanitarne, p-poż, bhp z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT.


Zakres podstawowych usług magazynowych:


- rozładunek, załadunek

- konsolidowanie dostaw

- konfekcjonowanie towarów według zlecenia

- monitorowanie zapasów i rotacji towarów wg dowolnych kryteriów (kody kreskowe, fifo, nr partii, nr serii itp.)

- administrowanie i szczegółowe raportowanie zdarzeń na zapasach magazynowych

- monitorowanie on-line procesów magazynowych

- kontrola parametrów fizycznych towarów (np. wagi, temperatury, stanu itp.)

- inwentaryzacje zapasów magazynowych przechowywanych towarówZakres dodatkowych usług magazynowych:


- naklejanie etykiet, hologramów itp.

- przepakowywanie towarów, przygotowywanie zestawów promocyjnych

- obsługa reklamacji i zwrotów

- inwentaryzacje w firmach zewnętrznychCharakterystyka parametrów w magazynach:


- wysoki standard warunków sanitarnych i higienicznych

- stabilne parametry fizyczne dostosowana do potrzeb składowanych towarów

- warunki do przechowywania towarów wymagających zwiększonego obciążenia ogniowego

Charakterystyka warunków technicznych w magazynach:


- profesjonalne rozwiązania IT (terminale i kody kreskowe)

- elektroniczny system zarządzania migracją towarów (m.in. „fi-fo” itp.) lub wg wybranych innych kryteriów

- możliwości kontroli wagi przechowywanych towarów

- elektroniczny system monitorowania składu i zarządzania towarami wraz z rejestracją i archiwizacją za pomocą 32 kamer przemysłowych umożliwiający również kontrolę on-line

- monitoring jako system zabezpieczający przed zdarzeniami losowymi na zewnątrz magazynów

- możliwość rozładunku pojazdów typu Jumbo, Mega, kontenerów wymiennych typu BDF a także pojazdów ciężarowych średnio tonażowych i dostawczych z podestami rozładunkowymi jak i pozostałych

- wysokość standardowych obiektów magazynowych od 4 do 12 metrów; bramy wjazdowe dostosowane do potrzeb użytkowników

- rampy lub bramy wjazdowe z poziomu „0” w zależności od wymagań

- ściany większości obiektów izolowane

- magazyny posiadają system sygnalizacji alarmowej fizycznego naruszenia zabezpieczeńWypełnianie wymogów formalnych i prawnych:


- decyzje dopuszczające obrót surowcami i towarami spożywczymi

- ubezpieczenie towarów i usług w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności OC

- łatwość dojazdu oraz bardzo dobrą komunikację z głównymi drogami ekspresowymi

- całodobową ochronę fizycznąObsługiwani kontrahenci:


- firmy handlowe branży spożywczej i przemysłowej

- producenci branży spożywczej, przemysłowej

- producenci rolni

- firmy transportowo-logistyczne

- firmy budowlane

- sklepy internetowe

- klienci indywidualni

- kancelarie komornicze i syndycy masy upadłości